Het-gelukkige-kinderbrein

Het gelukkige kinderbrein

Hoe mooi is het als je kind fluitend door het leven gaat. Maar wat als je kind bovengemiddeld angstig is wanneer je kind zich afsluit en jij als ouder moeite hebt om je kind te bereiken? Of wanneer je kind steeds weer heftige emotionele uitbarstingen kent, snel flink geïrriteerd of boos is?

Neurofeedback ADHD

ADHD behandelen zonder medicatie

ADHD kan iemands aandachtsspanne, impulsiviteit en hyperactiviteit beïnvloeden. Het kan ook de stemming en zelfbeheersing van de persoon beïnvloeden. Er zijn vele behandelingen beschikbaar om de symptomen te helpen beheersen, waaronder neurofeedback bij ADHD.

(PCS) Traumatisch hersenletsel

Casus Postcommotioneel Syndroom, Traumatisch hersenletsel

Casus: Mevrouw is gevoelig voor prikkels, heeft snel last van geluiden, merkt dat ze zaken moeilijk kan onthouden en voelt zich gehaast. Maar bovenal overheerst een gevoel van vermoeidheid. Ze meldt zich ziek. Zowel de huisarts als de arbodienst komen tot de slotsom dat mevrouw een burn-out heeft. Als er na maanden geen verbetering optreedt, meldt mevrouw zich bij De Breinkliniek.

Depressie aantoonbaar in het brein

Bij een depressie zien we o.a. een verlies aan interesse, een algemeen gevoel van somberheid, het leven kent geen plezier meer. Bij het analyseren van het afgenomen qEEG bij een depressief persoon zien we hersengolven die afwijken van de norm. Het gevolg hiervan is dat de gezonde natuurlijke balans tussen de verschillende hersengebieden verstoord raakt.

hersenletsel overgevoelig

Overgevoelig na hersenletsel?

Hersenletsel klinkt voor veel mensen als een ver-van-mijn-bed-show, maar komt in Nederland helaas vaak voor. Zo heeft één op de vier mensen een hersenaandoening, waarvan ruim 15% te maken heeft met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Zo raken veel mensen overgevoelig door het hersenletsel.

brein bij overactiviteit door overspannen

Overspannen of burn-out, wat gebeurt er in het brein?

Een burn-out komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er gaat een heel proces aan vooraf. Een burn-out is het resultaat van langdurige blootstelling aan stress.