Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling bij de Breinkliniek. Mocht u onverhoopt ergens ontevreden over zijn, dan vinden wij het fijn als u dat bespreekbaar maakt. Dan kunnen wij het probleem zo snel mogelijk voor u oplossen.

In deze procedure hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met eventuele klachten omgaan en welke mogelijkheden u heeft. Indien u vragen heeft over de klachtenprocedure, stel deze dan gerust aan uw behandelaar of per mail via info@breinkliniek.nl.

Stap 1: bespreek uw onvrede met uw behandelaar

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling bij De Breinkliniek, dan kunt u dit het beste eerst bespreken met de betreffende behandelaar. Onvrede of misverstanden kunnen zo het snelst worden opgelost en verdere onduidelijkheden of klachten kunnen worden voorkomen. Indien u liever schriftelijk een klacht indient, dan kant u daarvoor ons klachtenformulier gebruiken.

Heeft u hulp nodig of komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris

Als u uw onvrede niet met de verantwoordelijk medewerker kunt of wilt bespreken, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van de Breinkliniek. Deze zal naar u luisteren en u helpen om tot een oplossing te komen. Mocht u behoefte hebben aan een klachtenfunctionaris die niet werkt onder de naam van de Breinkliniek, dan brengen wij u in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die aangesloten is bij de beroepsvereniging van de betreffende therapeut. U kunt de klachtenfunctionaris kosteloos raadplegen.

Geschil

In het uiterste geval kan het klacht uitmonden in een geschil. Iedere therapeut die voor de Breinkliniek werkt, is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Wanneer er sprake is van een geschil, kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie waarbij de betreffende therapeut is aangesloten.

Geheimhoudingsplicht

Degene die uw klacht behandelt, gaat vertrouwelijk om met uw klacht.

Wetgeving

Deze regeling voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).