Hoe werkt neurofeedback

Middels neurofeedback wordt een onevenwichtige balans in de hersengolven via gerichte training opgeheven. Neurofeedback kan gezien worden als fysiotherapie voor het brein. De hersengolven worden binnen de gewenste waardes getraind, middels operante conditionering (straffen en belonen). Deze training vindt plaats middels visuele en auditieve feedback, die gegeven wordt tijdens het kijken van een DVD/film.

De behandeling is non-invasief. Dat wil zeggen dat er niets in uw brein wordt aangebracht, of uitgehaald. De sensoren in het EEG-capje registreren slechts de hersenactiviteit. De training wordt meestal zelfs als verrassend leuk ervaren. Doordat uw brein in balans wordt getraind zullen uw klachten verdwijnen, zonder gebruik van medicatie. Indien medicatie gebruikt wordt, kan deze in de meeste gevallen, in overleg met uw huisarts, afgebouwd worden.

Voor wie is neurofeedback geschikt

Verreweg de meeste psychische aandoeningen komen voort uit een onregelmatigheid of disbalans van de hersengolven. Neurofeedback is een therapievorm die zich richt op het in balans trainen van de hersengolven. Dit maakt dat neurofeedback een behandelingsmethode is die zeer breed inzetbaar is met zeer goede resultaten. Daarnaast is de training geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Het trainen van de hersengolven middels neurofeedback kan gezien worden als het leren fietsen. Wanneer de hersenen het trucje geleerd hebben, leren zij dit niet meer af. De resultaten die behaald worden zijn daarom permanent.