De neurofeedback behandeling

TERUGGEBELD WORDEN?

Vul uw telefoonnummer in.
Ik bel u zo snel mogelijk terug!

Intake

Voordat we beginnen met de behandeling vindt er een intake plaats. Deze intake zal twee uur in beslag nemen. Tijdens de intake nemen we bij u een vragenlijst af en maken een QEEG van uw hersenen.

Het EEG wordt bij u gemaakt met behulp van een EEG-capje, waarin 19 sensoren zitten, verdeeld over uw schedel. Het EEG maakt uw hersengolven zichtbaar. Het QEEG maakt inzichtelijk waar uw hersenactiviteit afwijkt van de standaard. Hersengebieden hebben verschillende taken, waarbij specifieke hersengolven horen. Uit een disbalans in de hersengolven in specifieke hersengebieden kan een bepaald klachtenpatroon afgeleid worden. Met behulp van het QEEG kan heel nauwkeurig vastgesteld worden waar afwijkende hersengolven zich bevinden en kan een zeer doelgerichte behandeling plaats vinden.
Tijdens de intake wordt het QEEG direct met u besproken. In het QEEG zijn de afwijkende hersengolven weergegeven, wat in vrijwel alle gevallen uw eventuele klachten handen en voeten geeft.

Aan de hand van de verzamelde informatie (Intake, vragenlijst, EEG, QEEG) maken we een behandelprotocol. Het protocol wordt specifiek op uw hersenactiviteit afgestemd en zal in de eerste sessie met u besproken worden.

Behandeling

Tijdens een behandeling krijgt u wederom een EEG-capje op met 19 sensoren. Uw hersengolven worden hierdoor gemeten, zodat deze getraind kunnen worden. Vervolgens wordt u aan het trainen gezet. Tijdens de training laten we u naar een leuke film kijken. Wanneer de training gestart wordt zal het beeld op zwart springen en het geluid wegvallen naarmate u ongewenste hersengolven produceert, u kunt hierdoor de film niet meer volgen. Wanneer u de gewenste hersengolven produceert blijft de film in beeld en het geluid aan, waardoor u de film weer goed kunt volgen. Uw brein wil de film graag zo goed mogelijk kunnen volgen en zal proberen de gewenste hersengolven te produceren, zodat de film goed te volgen is. Op deze manier leert uw brein de gewenste hersengolven te produceren en worden uw hersenen weer in balans getraind. Het behaalde resultaat is blijvend, want wat uw brein geleerd heeft zal het niet meer vergeten. U kunt dit vergelijken met fietsen. Kan men het eenmaal dan verleert men het ook niet meer.

Wij werken met de nieuwste technieken. Dit is een wezenlijk verschil met de reguliere neurofeedback behandeling, waar u tijdens het trainen slechts enkele sensoren op uw hoofd krijgt. Deze nieuwe technieken zorgt ervoor dat u bij ons 30-50 procent minder neurofeedbackbehandelingen nodig heeft ten opzichte van de reguliere neurofeedbackbenadering.