TERUGGEBELD WORDEN?

Vul uw telefoonnummer in.
Ik bel u zo snel mogelijk terug!

Prestatieverbetering

Het bedrijfsleven is aan een steeds hoger tempo van verandering onderhevig. Organisaties worden steeds dynamischer. Dit geldt ook voor werknemers. Een baan voor het leven bestaat niet meer. De flexibele werknemer is geen pre meer, maar een must. Hoe kunnen werknemers flexibel functioneren en optimaal presteren? Bij dit vraagstuk biedt de Breinkliniek uitkomst.

Prestatieverbetering hersenactiviteit neurofeedback

De flexibiliteit en prestatiegerichtheid van de werknemers kent zijn oorsprong in het brein. Een flexibel en effectief functionerend brein resulteert in flexibele en optimaal presterende werknemers. Het brein kan bewust dan wel onbewust minder flexibel worden en minder efficiënt gaan functioneren in de loop der jaren. Wetende dat onze hersenactiviteit voor 10 procent bewust is en 90 procent onbewust, blijkt dat men verrassend weinig invloed kan uitoefenen op het presteren van het eigen brein. Prestatieverbeteringsmethodes spelen van origine in op het bijsturen van onszelf vanuit het bewuste. Er was simpelweg geen toegang tot ons onbewuste. De Breinkliniek beschikt over behandelmethodes specifiek gericht op prestatieverbetering vanuit het onbewuste, de overige 90 procent.

Voor optimale prestaties moet uw hersenactiviteit binnen bepaalde bandbreedtes vallen, net zoals uw hartslag en bloeddruk. Middels computergestuurde trainingen wordt de flexibiliteit en efficiëntie van het brein verbeterd. U kijkt naar een film waarbij het beeld op zwart gaat zodra uw hersenactiviteit buiten de gestelde bandbreedtes valt. Uw onbewuste wil de film zien en de hersengolven zullen zich automatisch willen aanpassen. Na een aantal sessies is het brein geconditioneerd. Net als bij conditionering is dit blijvend, fietsen verleer je ook nooit meer. Lichaam en geest komen meer met elkaar in balans. Uw werknemers zullen minder stress ervaren, flexibeler, energieker en uitgebalanceerd zijn. De prestaties zullen verbeteren.

Het functioneren wordt geoptimaliseerd op de volgende gebieden:

  • Grotere pro-activiteit
  • Grotere betrokkenheid
  • Grotere mogelijkheid tot innoveren
  • Beter omgaan met onzekerheid
  • Beter omgaan met veranderingen