TERUGGEBELD WORDEN?

Vul uw telefoonnummer in.
Ik bel u zo snel mogelijk terug!

Het ziekteverzuim ten gevolge van werkdruk, prikkels, stress of andere psychische oorzaken, is een steeds groter probleem in deze snelle en prestatiegerichte tijd. Klachten van deze aard zijn vaak moeilijk te definiëren en het re-integratieproces verloopt veelal moeizaam.

De Breinkliniek beschikt over een uniek en vooruitstrevend behandelprogramma dat het re-integratieproces aanzienlijk versnelt.

Zoals de hartslag en bloeddruk binnen bepaalde waardes moeten vallen, geldt dit ook voor de hersengolven. Wanneer de hersengolven boven of onder een bepaalde waarde gaan, ervaart men klachten als  stress, piekeren, slaap- en emotionele problemen. Kortom, uit uw brein zijn klachten af te lezen, zoals een hartfilmpje de conditie van uw hart verklaart.  Uw hersenactiviteit wordt in 2 x 3 minuten gemeten. Na deze zes minuten, wordt u precies verteld wat de probleemgebieden en aanverwante klachten zijn. Wellicht zal u veel bekend voorkomen, maar er zal ook zeker iets zijn waarvan u zich niet bewust bent. Het brein liegt niet! Het onbekende wordt nu bekend!
Nadat het onbekende bekend is geworden, pakken wij het probleem bij de bron aan. De foutieve hersenactiviteit wordt weer naar een gezonde toestand getraind. De praktijkbehandelaar is getraind om de juiste protocollen te ontwikkelen en deze toe te passen op uw neurofysiologische situatie. U kijkt naar een film waarbij het beeld op zwart gaat zodra uw hersenactiviteit buiten de gestelde bandbreedtes valt. Uw onbewuste wil de film zien en de hersengolven zullen zich aanpassen. Na een aantal sessies is het brein geconditioneerd. Net als bij conditionering is dit blijvend, fietsen verleer je ook nooit meer. Lichaam en geest komen weer met elkaar in balans. Uw werknemer zal minder stress en klachten ervaren, zal beter kunnen schakelen van inspanning naar ontspanning en zal flexibeler zijn. Re-integratie is een kwestie van tijd gedurende deze behandeling.

Waarom de breinkliniek?

re-integratie hersenactiviteit neurofeedback

Onze hersenactiviteit bestaat voor 10% uit bewuste hersenactiviteit en 90% uit onbewuste hersenactiviteit. Gezondheidsbehandelingen voor psychische problematiek zijn van origine uitsluitend gericht op onze bewuste (10%) hersenactiviteit. De oorsprong van een psychische problematiek ligt echter in ons onbewuste. De toegang tot ons onbewuste hebben we niet, waardoor een enorme blinde vlek wordt gecreëerd.

De Breinkliniek geeft ons nu wel toegang tot deze onbekende wereld en maakt de onbewuste 90% van je hersenactiviteit zichtbaar. Door deze behandelmethode stelt u het welbevinden van uw medewerker voorop en ondersteunt u hem of haar in het terugvinden van de rust en balans in het werk.

Kosten-baten analyse

Dat werknemers steeds vaker kampen met stress of psychische klachten is bekend. Het is een steeds groter wordend probleem, dat gezien de trend van de afgelopen jaren door geen enkele werkgever meer onderschat mag worden. Uiteraard heeft dit ook financiële gevolgen voor uw organisatie.
Duidelijk zal zijn dat deze gevolgen minder ernstig zullen zijn wanneer deze ziektegevallen voorkomen of het re-integratieproces versneld kan worden. Maar hoe is het nu echt gesteld met de gezondheid van de werknemers in Nederland en wat is het risico voor uw organisatie?

Enkele feiten op een rijtje:

  • Het aantal ziektedagen als gevolg van psychische problematiek is sinds 2014 groter dan het aantal ziektedagen dat een andere oorzaak kent. Ter vergelijking, in de eerste zes maanden van 2014 is het aantal ziektedagen door stress acht keer zo hoog dan in 2009 (ArboNed 2016).
  • Daar komt bij dat de algemene verzuimduur bij stress lang is, gemiddeld namelijk 4 maanden (gegevens ArboNed 2016).
  • Bij jonge werknemers (tot plm. 45 Jaar) zijn het voornamelijk psychische oorzaken die het ziekteverzuim veroorzaken. Bij de groep 25-35 jaar is dit veruit de belangrijkste oorzaak bij verzuim.
  • In zijn algemeenheid duurt verzuim als gevolg van stress 4 maanden (ArboNed 2016). Kosten ongeveer 25000 euro. Dat is 300 euro per dag bij een gemiddeld jaarsalaris van 45000 euro, op basis van 228 effectieve werkdagen (CBS 2016)
Normale kosten
Loondoorbetaling 197 euro
Extra kosten bij ziekteverzuim
Kosten vervanging 180 euro
Verlies effectiviteit 50 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 10   euro
Totaal verzuimkosten 300 euro per dag