TERUGGEBELD WORDEN?

Vul uw telefoonnummer in.
Ik bel u zo snel mogelijk terug!

Neurofeedback bij ADHD en ADD

ADHD en ADD kenmerken zich door aandacht- en concentratieproblemen. Dit gaat vaak gepaard met hyperactief, ongecontroleerd en impulsief gedrag. ADHD en ADD komen zowel bij kinderen als volwassenen voor.

Oorzaken ADHD en ADD

Aan de oorzaak van ADHD en ADD ligt eenzelfde soort mechanisme ten grondslag op hersenniveau. Het brein produceert te veel trage hersengolven, waardoor het te veel afgeremd wordt. Dit veroorzaakt de concentratie- en informatieverwerkingsproblemen die gepaard gaan met ADD en ADHD. Doordat het brein te sterk afgeremd wordt, ontwikkelt een persoon met ADD de trage wijze van reageren.

De kenmerkende verschijnselen bij een persoon met ADHD ontstaan doordat de hersenen extra hard gaan werken om informatie toch voldoende te kunnen verwerken. Hierdoor ervaart een persoon met ADHD de drukte in zijn hoofd. Het hyperactieve gedrag bij ADHD is hier een gevolg van.

Neurofeedback training bij AD(H)D

Middels een QEEG is inzichtelijk te maken of u of uw kind hersenactiviteit vertoont die passend is bij ADD en ADHD. De training richt zich vervolgens op de specifieke gebieden die uit balans zijn. Het te veel aan trage golven wordt opgeheven en de drukte in het hoofd wordt tot rust getraind. Het probleem wordt daardoor bij de bron aangepakt, zodat het brein in zijn geheel weer uitgebalanceerd kan functioneren. Lichaam en geest zullen weer tot rust komen.

Behandeling zonder medicatie

Medicijnen die ingezet worden bij ADHD en ADD bestrijden de symptomen, maar genezen de oorzaak niet. Tevens heeft de medicatie uitwerking op het gehele brein, terwijl slechts een klein gebied de oorzaak is van het probleem. Het inzetten van medicatie bij ADHD en ADD is dus alsof men met hagel op een mug schiet.

Indien gestart wordt met neurofeedback zal medicatie in de meeste gevallen afgebouwd worden. Uiteraard wel in overleg met de huisarts.

De start van het neurofeedback proces

Zie neurofeedback als fysiotherapie voor het brein. De neurofeedback training kan niet starten zonder eerst de oorzaak van de ervaren problemen op te sporen. Om de bron van de symptomen te lokaliseren worden de hersengolven zichtbaar gemaakt met een zogenoemd EEG-capje, een 19-tal sensoren die op het hoofd geplaatst worden. De hersengolven dienen binnen normwaardes te vallen, anders kan men klachten ervaren (net als uw hartslag of bloeddruk). De uitslag hiervan wordt weergegeven in een QEEG. Na deze intake wordt er, indien nodig, een doelgericht behandelplan opgezet. Meer over de neurofeedback behandeling leest u hier.

Meer over neurofeedback bij ADHD en ADD

Wilt u meer weten over neurofeedback bij ADHD en ADD? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Neem contact op voor vrijblijvend advies of bel direct naar 0487-503066.

Uitleg neurofeedback bij ADHD/ADD

Het volgende filmpje laat helder zien hoe neurofeedback het verschil kan maken bij ADHD en ADD.

Aanvulling op deze video: de allernieuwste apparatuur waarmee wij werken, maakt het mogelijk om met beduidend minder behandelingen dan het aantal genoemd in de video ( 40 of meer) aansprekende resultaten te behalen. Meer over onze neurofeedback behandeling.