Waarom de breinkliniek?

preventief hersenactiviteit neurofeedback

In Nederland is stress bij werknemers inmiddels een bijzonder hoofdstuk geworden. Aan hoeveel stress iemand bloot staat is moeilijk in te schatten, zelfs voor die persoon zelf. Slecht 10% van onze hersenactiviteit bevindt zich in de bewuste zone. 90% is onbewust en verantwoordelijk voor de hoeveelheid stress die we voelen en hoe we om kunnen gaan met prikkels en werkdruk. De Breinkliniek beschikt over een unieke methode waarmee de mate van stress die uw werknemer ervaart, gemeten en gescoord wordt:

 1. U krijgt een kapje op met sensoren om uw hersenactiviteit te meten
 2. U kijkt drie minuten naar een punt op het scherm met ogen open
 3. U heeft drie minuten uw ogen dicht en probeert nergens aan te denken.

Na deze meting wordt het stressniveau van uw werknemers getoond op een schaal van 0 tot 100, vanuit een wetenschappelijk gefundeerde analyse. Is dit stressniveau te hoog, dan wordt dit middels een computergestuurde training, naar beneden getraind. U kijkt naar een film waarbij het beeld op zwart gaat zodra uw hersenactiviteit buiten de gestelde bandbreedtes valt. Uw onbewuste wil de film zien en de hersengolven zullen zich automatisch willen aanpassen. Na een aantal sessies is het brein geconditioneerd. Net als bij conditionering is dit blijvend, fietsen verleer je ook nooit meer. Uw werknemer zal minder stress ervaren, beter kunnen schakelen van inspanning naar ontspanning en beter in zijn vel zitten. 

Resultaat:

 • Psychisch gerelateerd ziekteverzuim wordt tot een minimum gereduceerd.
 • Uw werknemer heeft meer grip op en inzicht in zijn of haar stressniveau en hoe hiermee om te gaan.
 • Stress management is voor uw bedrijf geen issue meer.
 • U bent vooruitstrevend in de markt op het gebied van het hanteren van een preventief verzuimbeleid.

Kosten-baten analyse

Dat werknemers steeds vaker kampen met stress of psychische klachten is bekend. Het is een steeds groter wordend probleem, dat gezien de trend van de afgelopen jaren door geen enkele werkgever meer onderschat mag worden. Uiteraard heeft dit ook negatieve financiële gevolgen voor uw organisatie. Duidelijk zal zijn dat deze gevolgen minder ernstig zullen zijn wanneer deze ziektegevallen voorkomen kunnen worden. Maar hoe is het nu echt gesteld met de gezondheid van de werknemers in Nederland en wat is het risico voor uw organisatie?

Enkele feiten op een rijtje:

 • Het aantal ziektedagen als gevolg van psychische problematiek is sinds 2014 groter dan het aantal ziektedagen dat een andere oorzaak kent. Ter vergelijking, in de eerste zes maanden van 2014 is het aantal ziektedagen door stress acht keer zo hoog dan in 2009 (ArboNed 2016).
 • Daar komt bij dat de algemene verzuimduur bij stress lang is, gemiddeld namelijk 4 maanden (gegevens ArboNed 2016).
 • Bij jonge werknemers (tot plm. 45 Jaar) zijn het voornamelijk psychische oorzaken die het ziekteverzuim veroorzaken. Bij de groep 25-35 jaar is dit veruit de belangrijkste oorzaak bij verzuim.
 • In zijn algemeenheid duurt verzuim als gevolg van stress 4 maanden (ArboNed 2016). Kosten ongeveer 25000 euro. Dat is 300 euro per dag bij een gemiddeld jaarsalaris van 45000 euro, op basis van 228 effectieve werkdagen (CBS 2016).
Normale kosten
Loondoorbetaling 197 euro
Extra kosten bij ziekteverzuim
Kosten vervanging 180 euro
Verlies effectiviteit 50 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 10   euro
Totaal verzuimkosten 300 euro per dag