TERUGGEBELD WORDEN?

Vul uw telefoonnummer in.
Ik bel u zo snel mogelijk terug!

Neurofeedback bij autisme

Autisme is een aandoening die zich onder andere kenmerkt door problemen met de betekenisverlening van woorden, het om kunnen gaan met veranderingen en de sociale interactie. Tevens is het vaak een chaos in het hoofd van een persoon met autisme.

Dit maakt dat een persoon met autisme zich vaak onbegrepen, eenzaam, onzeker of snel overspoeld kan voelen. Met als gevolg een verhoogd risico op secundaire problematiek zoals depressie, angst of overspannenheid.

Neurofeedback pakt autisme bij de bron aan

Door middel van een QEEG is inzichtelijk te maken hoe het met het psychisch welbevinden van u of uw kind met autisme gesteld is. De training richt zich vervolgens op de specifieke gebieden die uit balans zijn. Het probleem wordt daardoor bij de bron aangepakt, zodat het brein in zijn geheel weer uitgebalanceerd kan functioneren.

Resultaten neurofeedback training

Door neurofeedback zullen lichaam en geest weer tot rust komen, met als gevolg:

  • Meer rust en ontspanning in het hoofd
  • Beter om kunnen gaan met stressvolle situaties, minder snel overspoeld voelen
  • Meer zelfvertrouwen
  • Beter los kunnen laten van gedachten
  • Verbetering in de sociale vaardigheden

Kortom, neurofeedback zal het algemeen welbevinden van u of uw kind met autisme verbeteren en de klachten ten gevolge van autisme tot een minimum beperken, waardoor het functioneren in het leven gemakkelijker zal gaan.

Behandeling zonder medicatie

Neurofeedback is een behandeling zonder medicatie. Indien medicatie gebruikt wordt, kan deze in de meeste gevallen, in overleg met de huisarts, afgebouwd worden.

De start van het neurofeedback proces

Zie neurofeedback als fysiotherapie voor het brein. De neurofeedback training kan niet starten zonder eerst de oorzaak van de ervaren problemen op te sporen. Om de bron van de symptomen te lokaliseren worden de hersengolven zichtbaar gemaakt met een zogenoemd EEG-capje, een 19-tal sensoren die op het hoofd geplaatst worden. De hersengolven dienen binnen normwaardes te vallen, anders kan men klachten ervaren (net als uw hartslag of bloeddruk). De uitslag hiervan wordt weergegeven in een QEEG. Na deze intake wordt er, indien nodig, een doelgericht behandelplan opgezet. Meer over de neurofeedback behandeling leest u hier.

Meer weten over Neurofeedback bij autisme

Wilt u weten wat neurofeedback bij autisme kan betekenen? Wij vertellen u er graag alles over. Neem contact op voor vrijblijvend advies of bel direct naar 0487-503066